منبع ویدئویی 185 بازدید

  • Twinkle Twinklepocotv.parsaspace.com
  • Streaming Onlinekuygan.com

POCOYO: 1x23

Twinkle Twinkle

الی ستاره‌ای را پیدا می کند که از آسمان شب افتاده است. و تصمیم می گیرد که آن را برای خود نگه دارد. اما پوکویو فکر می‌کند که ستاره باید با همه به اشتراک گذاشته شود.

به اشتراک گذاشته شد0