منبع ویدئویی 155 بازدید

  • Sleepy Bird's Surprisepocotv.parsaspace.com
  • Streaming Onlinekuygan.com

POCOYO: 1x15

Sleepy Bird's Surprise

تخم مرغ پرنده خوابالو از لانه اش بیرون می افتد و پوکویو و پاتو سعی می کنند بفهمند چگونه آن را به لاله برگردانند. بعد از اینکه الی به آنها کمک می کند، جوجه از تخم بیرون می آید و Baby Bird متولد می شود!

به اشتراک گذاشته شد0