منبع ویدئویی 195 بازدید

  • Secretspocotv.parsaspace.com
  • Streaming Onlinekuygan.com

Peppa Pig: 1x13

Secrets

مامی پیگ جعبه پپا را می سازد تا چیزهای مخفی را داخل آن قرار دهد. جورج ناراحت است زیرا پپا به او نمی گوید چه چیزی در جعبه است. وقتی جورج جعبه خودش را می گیرد و پپا نمی تواند حدس بزند داخلش چیست، او تصمیم می گیرد که از اسرار زیاد خوشش نمی آید.

به اشتراک گذاشته شد0