منبع ویدئویی 171 بازدید

  • Piggy in the Middlepocotv.parsaspace.com
  • Streaming Onlinekuygan.com

Peppa Pig: 1x8

Piggy in the Middle

جورج نمی تواند توپ را بگیرد، بنابراین مامی پیگ پیشنهاد می کند که “وسطی” را بازی کنند تا به جورج در یادگیری کمک کند. وقتی بابا خوک جورج را بلند می کند، پپا پیگ احساس می کند که کوچکترین بچه خوک است، اما  مامی پیگ خیلی سریع دست یاری به او می دهد.

به اشتراک گذاشته شد0