منبع ویدئویی 173 بازدید

  • Mummy Pig at Workpocotv.parsaspace.com
  • Streaming Onlinekuygan.com

Peppa Pig: 1x7

Mummy Pig at Work

مادر پپا مشغول کار روی رایانه اش است و پپا می خواهد به او کمک کند. مامی پیگ استراحت می کند و به پپا و جورج اجازه می دهد تا با کامپیوتر بازی کنند، اما آنها اجازه بازی ندارند. پپا و جورج سعی می کنند بازی کامپیوتری “خانم مرغه” را انجام دهند ولی کامپیوتر خراب می شود. خوشبختانه بابا می تواند آن را تعمیر کند.

به اشتراک گذاشته شد0