منبع ویدئویی 183 بازدید

  • Muddy Puddlespocotv.parsaspace.com
  • Streaming Onlinekuygan.com

Peppa Pig: 1x1

Muddy Puddles

باران می بارد و پپا ناراحت است زیرا نمی تواند بیرون بازی کند. وقتی باران متوقف می شود، پپا و جورج می توانند یکی از بازی های مورد علاقه خود را انجام دهند. پریدن در گودال های گل! وقتی که مامان و بابای پپا هم به آن ها می پیوندند، اوضاع واقعاً بسیار گل آلود می شود.

به اشتراک گذاشته شد0