منبع ویدئویی 217 بازدید

  • Hide and Seekpocotv.parsaspace.com
  • Streaming Onlinekuygan.com

Peppa Pig: 1x5

Hide and Seek

پپا و جورج در حال بازی قایم باشک هستند. پپا خیلی خوب می تواند خود را مخفی کند و هم این که خیلی راحت می تواند جورج را پیدا کند. بنابراین جورج دیگر نمی خواهد با پپا بازی کند. بنابراین بابا پیگ به جورج در پنهان شدن کمک می کند.

به اشتراک گذاشته شد0