منبع ویدئویی 219 بازدید

  • Hiccupspocotv.parsaspace.com
  • Streaming Onlinekuygan.com

Peppa Pig: 1x11

Hiccups

جورج صبحانه اش را خیلی زود می خورد و دچار سکسکه می شود. پپا پیگ در ابتدا فکر می کند که بسیار خنده دار است، اما وقتی سکسکه های جورج شروع به خراب کردن بازی آنها می کند، پپا پیگ تصمیم می گیرد که او را به روش خاص خود درمان کند.

به اشتراک گذاشته شد0