منبع ویدئویی 206 بازدید

  • Flying A Kitepocotv.parsaspace.com
  • Streaming Onlinekuygan.com

Peppa Pig: 1x14

Flying A Kite

پپا، جورج، مامان و بابا در پارک در حال پرواز بادبادک هستند. در کنار یک گودال بزرگ گل آلود در درخت درهم می پیچد. مامی پیگ نمی خواهد جورج و پپا گل آلود شوند، اما وقتی بابا داخل گل می افتد ، همه گلی می شوند.

به اشتراک گذاشته شد0