منبع ویدئویی 187 بازدید

  • Drummer Boypocotv.parsaspace.com
  • Streaming Onlinekuygan.com

POCOYO: 1x17

Drummer Boy

پوکویو می خواهد طبل بزند، اما دوستانش همه مشغول نواختن چیزهای مختلف هستند. پوکویو یاد می گیرد که بعضی اوقات دوستانش نمی خواهند دقیقاً کارهای مشابه او را انجام دهند.

به اشتراک گذاشته شد0