منبع ویدئویی 164 بازدید

  • Don't Touchpocotv.parsaspace.com
  • Streaming Onlinekuygan.com

POCOYO: 1x19

Don't Touch

الی یک قلعه زیبا از بلوک می سازد، اما پرچم خود را فراموش کرده است. پوکویو موافقت می کند که از قلعه محافظت کند و اجازه ندهد کسی به آن دست بزند در حالی که او می رود و پرچمی دریافت می کند. اما چه کسی از قلعه در برابر پوکویو محافظت می کند؟

به اشتراک گذاشته شد0