منبع ویدئویی 165 بازدید

  • Bicyclespocotv.parsaspace.com
  • Streaming Onlinekuygan.com

Peppa Pig: 1x12

Bicycles

پپا پیگ و جورج تصمیم می گیرند که یک روز عالی برای رفتن و دوچرخه سواری است در حالی که بابا خوک در حال تحسین کدو تنبل برنده ای است که دارد. دوستان پپا همه دوچرخه سواری می کنند. وقتی پپا به جورج در مورد داشتن سه چرخه اذیت می کند ، دیگران اشاره می کنند که پپا هنوز به کمکی ها نیاز دارد. پپا مصمم است که بدون آنها دوچرخه سواری را بیاموزد، با همین حال، پپا به طور تصادفی به کدو می کوبد!

به اشتراک گذاشته شد0