منبع ویدئویی 190 بازدید

  • Best Friendpocotv.parsaspace.com
  • Streaming Onlinekuygan.com

Peppa Pig: 1x3

Best Friend

بهترین دوست پپا، سوزی، برای بازی به خانه پپا پیگ می آید. جورج نیز می خواهد با آن ها بازی کند، اما پپا به او اجازه نمی دهد که در بازی های آن ها شرکت کند و او را ناراحت می کند. بعداً وقتی پپا و سوزی می خواهند نقش پزشکان و پرستاران را بازی کنند، متوجه می شوند که به یک بیمار نیاز دارند. حالا جورج اجازه دارد به آن ها بپیوندد و از بازی در نقش بیمار خوشحال است.

به اشتراک گذاشته شد0