فیلم ها

2
چگونه کودک دوزبانه داشته باشیم؟

چگونه کودک دوزبانه داشته باشیم؟

والدین آگاه بر این امر واقف هستند که عصر امروز، عصر ارتباطات است بنابراین برای تربیت فرزندانی موفق لازم است که پا به پای توسعه جهانی گام بردارند. ...